വോയിസ് ഓഫ് ബഹ്‌റൈൻ മെയ് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • വോയിസ് ഓഫ് ബഹ്‌റൈൻ മെയ് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

വോയിസ് ഓഫ് ബഹ്‌റൈൻ മെയ് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.


വോയിസ് ഓഫ് ബഹ്‌റൈൻ  നടത്തി വരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി   അസ്‌ക്കറിലെ ഒരു ലേബർ ക്യാമ്പിൽ  നൂറോളം തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം വോയിസ് ഓഫ് ബഹ്‌റൈൻ ഈ വർഷത്തെ മെയ്ദിനാഘോഷവും മധുര  പലഹാരങ്ങളും ഭക്ഷണവും നൽകി ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്ദുവോയിസ് ഓഫ്ബഹ്‌റൈൻ* പ്രസിഡൻറ് പ്രവീൺ കുമാർ ഉൽഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ ആശംസ അറിയിക്കുകയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻദാസ് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.ഇതിന് വേണ്ടി സഹായസഹകരണങ്ങളും പ്രോൽസാഹനം നൽകിയ എല്ലാ സൻമനസ്സുകൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

Leave A Comment