എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 99.70% വിജയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയം കണ്ണൂരിൽ.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 99.70% വിജയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയം കണ്ണൂരിൽ.

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 99.70% വിജയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയം കണ്ണൂരിൽ.


തിരുവനന്തപുരം ∙ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാഫലം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 99.70 ആണ് വിജയശതമാനം. 2960 സെന്ററുകളിലായി 4,19,128 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഇത്തവണ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയെഴുതിയത്. 68,604 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഫുള്‍ എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു

ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി., ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. (ഹിയറിങ് ഇംപയേര്‍ഡ്), എസ്.എസ്.എല്‍.സി. (ഹിയറിങ് ഇംപയേര്‍ഡ്), എ.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ ഫലവും ഇതോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷ നല്ല നിലയില്‍ നടത്തിയ അധ്യാപക-അനധ്യാപകരേയും പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ഥികളേയും മന്ത്രി അനുമോദിച്ചു

എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫലമറിയാൻ കൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ www.results.kite.kerala.gov.in എന്ന പ്രത്യേക ക്ലൗഡധിഷ്ഠിത പോർട്ടലിനുപുറമെ ‘സഫലം 2023’ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പും സജ്ജമാക്കി.

ഫലം ലഭിക്കുന്ന മറ്റു വെബ്‌സൈറ്റുകൾ:

www.prd.kerala.gov.in

https://results.kerala/gov.in
https://examresults.kerala.gov.in
https://pareekshabhavan.kerala.gov.in

https://sslcexam.kerala.gov.in

എസ്.എസ്.എൽ.സി. (എച്ച്.ഐ.) ഫലം
http://sslchiexam.kerala.gov.in ലും
ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. (എച്ച്.ഐ.) ഫലം
http://thslchiexam.kerala.gov.in ലും
ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. ഫലം
http://thslcexam.kerala.gov.in ലും
എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. ഫലം
http://ahslcexam.kerala.gov.in ലും ലഭ്യമാവും.

Leave A Comment