വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി ആരോഗ്യസുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി ആരോഗ്യസുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി ആരോഗ്യസുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.


വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പിയുടെ മനാമ, ഹമദ് ടൗൺ, സൽമാബാദ് ഏരിയകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആരോഗ്യസുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനാമയിലെ അൽ റാബി മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ വച്ച് ജൂൺ 9 നും, ഹമദ്‌ടൗണിലെയും സൽമാബാദിലെയും അൽ ഹിലാൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളിൽ വച്ച് ജൂൺ 16 നുമാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ, ഡിസ്‌കൗണ്ട് നിരക്കിൽ വിവിധ പരിശോധനകൾ, പ്രവാസികളുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും വിദഗ്ദ്ധരുടെ ക്ലാസുകൾ, CPR ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, തിരക്ക് നിറഞ്ഞ പ്രവാസജീവിതത്തിലും ശരീരത്തിന് നൽകാവുന്ന ലഘുവായതും എന്നാലും ഏറ്റവും പ്രയോജനകരവുമായ വ്യായാമങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിദഗ്ദ്ധരുടെ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 3329 9856 (മനാമ), 3569 8384 (ഹമദ് ടൗൺ), 3509 3245 (സൽമാബാദ്) നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave A Comment