സിറോ മലബാർ സൊസൈറ്റി സമ്മർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • സിറോ മലബാർ സൊസൈറ്റി സമ്മർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

സിറോ മലബാർ സൊസൈറ്റി സമ്മർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു


ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക സംഘടനായ സിംസ് കുട്ടികൾക്കായി സമ്മർ ക്യാമ്പ്, കളിമുറ്റം 2023 സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലൈ 4 ന് തുടങ്ങുന്ന കളിമുറ്റം സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 18 വരെ നീണ്ട് നിൽക്കും. അവധികാലം ആഘോഷമാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ കഴിവും വിജ്ഞാനവും വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് കളിമുറ്റം പാഠ്യപദ്ധതി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗാ, ഡാൻസ്,മ്യൂസിക്, ആർട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അഭിനയ കളരി, ലൈഫ് സ്കിൽ, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലൊപ്മെൻറ്, കരാട്ടെ, ടൂർ എന്നിവ സമ്മർ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും.
ബഹ്‌റൈനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹന സൗകര്യവും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.ജൂലൈ 1 ന് വൈകുന്നെരം 7.30 ന് സിംസ് ഗൂഡ് വിൻ ഹാളിൽ വെച്ചു സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തപ്പെടു0.
വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും റെജിസ്ട്രേഷനുമായി ജിജോ ജോർജ്‌ (38453711), ജസ്റ്റിൻ ഡേവിസ് (33779225), ലിജി ജോൺസൻ (39262046) എന്നിവരുമായോ സിംസ് ഓഫീസുമായോ ബദ്ധപ്പെടുക

Leave A Comment