അധികാരദണ്ഡ് കൊണ്ടുനടക്കണ്ട; കൊളോണിയൽ രീതി ഉപേക്ഷിച്ച് നാവികസേന

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • അധികാരദണ്ഡ് കൊണ്ടുനടക്കണ്ട; കൊളോണിയൽ രീതി ഉപേക്ഷിച്ച് നാവികസേന

അധികാരദണ്ഡ് കൊണ്ടുനടക്കണ്ട; കൊളോണിയൽ രീതി ഉപേക്ഷിച്ച് നാവികസേന


ന്യൂഡൽഹി: ഓഫീസർ റാങ്കിലുള്ളവർ അധികാരദണ്ഡ് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന രീതി ഉപേക്ഷിച്ച് നാവികസേന. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ രീതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായാണ് തീരുമാനം. യൂണിറ്റ് മേധാവികളുടെ ഓഫീസിൽ ബാറ്റൺ വയ്ക്കാനാണ് നിർദേശം. അതേസമയം ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന അധികാരമാറ്റച്ചടങ്ങിൽ ബാറ്റൺ കൈമാറുന്നതു തുടരും.

യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലെയും നേവൽ ബേസിലെയും കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർമാരും പൊലീസ്, വിജിലൻസ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലെ ഓഫീസർമാരുമടക്കമുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ ഇതുവരെ ബാറ്റൺ വഹിച്ചിരുന്നു. നാവികസേന ഒഴികെയുള്ള സൈനിക വിഭാ​ഗങ്ങൾ ബാറ്റൺ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് തുടരും.

കൊളോണിയൽ ശേഷിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായി കഴിഞ്ഞവർഷം നാവികസേന പതാകയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. ചുവന്ന ക്രോസ് ഉള്ള വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ പതാക ആലേഖനം ചെയ്ത നാവിക പതാകയാണ് മുൻപ് ഉപയോ​ഗിച്ചിരുന്നത്. ഇത് മാറ്റി ഇന്ത്യൻ പൈതൃകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ പതാക.

Leave A Comment