എലത്തൂര്‍ കേസിലെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു.മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യം;നുണയെന്ന് നിഗമനം; യുഎപിഎ ചുമത്തിയേക്കും

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • എലത്തൂര്‍ കേസിലെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു.മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യം;നുണയെന്ന് നിഗമനം; യുഎപിഎ ചുമത്തിയേക്കും

എലത്തൂര്‍ കേസിലെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു.മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യം;നുണയെന്ന് നിഗമനം; യുഎപിഎ ചുമത്തിയേക്കും


Leave A Comment