ലോകത്തിലെ ആദ്യ ത്രീഡി പ്രിന്റഡ് പള്ളി നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി ദുബായ്

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • ലോകത്തിലെ ആദ്യ ത്രീഡി പ്രിന്റഡ് പള്ളി നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി ദുബായ്

ലോകത്തിലെ ആദ്യ ത്രീഡി പ്രിന്റഡ് പള്ളി നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി ദുബായ്


ലോകത്തെ ആദ്യ ത്രീഡി പിൻ്റഡ് മുസ്ലിം പള്ളി നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി ദുബായ്. 2000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള പള്ളിയിൽ ഒരേസമയം 600 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും. ഈ ഒക്ടോബറിൽ പള്ളിയുടെ നിർമാണം ആരംഭിക്കും. 2025ലാവും പണി പൂർത്തിയാക്കുക. അടുത്ത നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഘടന നിർമിക്കും. ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്‌റ്റിവിറ്റീസ് ആണ് നിർമാണത്തിനു മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്.

 

 

 

Leave A Comment