ബഹ്‌റൈനിൽ എൽഎംആർഎയുടെ പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നു;നിയമ ലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • ബഹ്‌റൈനിൽ എൽഎംആർഎയുടെ പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നു;നിയമ ലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

ബഹ്‌റൈനിൽ എൽഎംആർഎയുടെ പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നു;നിയമ ലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും.


ബഹ്‌റൈനിൽ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി . ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബഹ്റൈനിലെ ,നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിലും നിരവധി പരിശോധനകൾ നടത്തി.നാഷണാലിറ്റി , പാസ്‌പോർട്ട് ആൻഡ്‌ റസിഡൻസ് അഫയേഴ്‌സ് , ഗവർണറേറ്റിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവയുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റിൽ രണ്ട് സംയുക്ത പരിശോധനാ കാമ്പെയ്‌നുകൾ നടത്തിയതായും ജനറൽ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്രൈം ഡിറ്റെക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോറൻസിക് എവിഡൻസിന്റെ ഏകോപനത്തോടെ സതേൺ ഗവർണറേറ്റിലാണ് മറ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതെന്നും എൽഎംആർഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.എൽഎംആർഎയുടെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിഭാഗം ,സതേൺ ഗവർണറേറ്റിലും പരിശോധനാ കാമ്പെയ്ൻ നടത്തി.

ബഹ്‌റൈനിലെ താമസ, തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകൾ നിയമനടപടിക്ക് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറി.നിയമവിരുദ്ധമായ തൊഴിൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും എൽ.എം. ആർ.എ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Leave A Comment