2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് മണ്ടൻ തീരുമാനം; പിൻവലിച്ചതിൽ സന്തോഷം; പി ചിദംബരം

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് മണ്ടൻ തീരുമാനം; പിൻവലിച്ചതിൽ സന്തോഷം; പി ചിദംബരം

2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് മണ്ടൻ തീരുമാനം; പിൻവലിച്ചതിൽ സന്തോഷം; പി ചിദംബരം


ന്യൂസ് ഡെസ്ക്: രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് മണ്ടൻ തീരുമാനമായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോളെങ്കിലും പിൻവലിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ധനമന്ത്രിയുമായ പി ചിദംബരം.2000 രൂപ നോട്ടുകൾ മാറുന്നതിന് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെയും പി ചിദംബരം ചോദ്യം ചെയ്തു.

‘കള്ളപ്പണം കണ്ടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പക്കൽ 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകളില്ല. 2016 ൽ അവ പുറത്തിറക്കിയതിനു പിന്നാലെ തന്നെ അവരത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ആരാണ് 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും? നിങ്ങൾക്കറിയാം.’ – ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Leave A Comment