യുഎഇ രാജ്യാന്തര ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് വിദേശത്ത് താൽക്കാലിക യാത്രാ രേഖയാകും.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • യുഎഇ രാജ്യാന്തര ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് വിദേശത്ത് താൽക്കാലിക യാത്രാ രേഖയാകും.

യുഎഇ രാജ്യാന്തര ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് വിദേശത്ത് താൽക്കാലിക യാത്രാ രേഖയാകും.


അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നവർക്ക് ഇന്റർനാഷനൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി വാഹനമോടിക്കാം. യുഎഇയിൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുള്ളയാൾക്ക് ഒരു വർഷ കാലാവധിയുള്ള രാജ്യാന്തര ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കും. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 174 രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിക്കാം.

യുഎഇയിൽനിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്കിടെ പാസ്‌പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും താൽക്കാലിക യാത്രാ രേഖയായി ഇന്റർനാഷനൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് യുഎഇ ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യാന്തര ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസോ ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസോ ഇല്ലാതെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നതിന് അനുമതിയില്ല. അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാനും രാജ്യാന്തര ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഗുണം ചെയ്യും.യുഎഇയിലെ എമിറേറ്റ്‌സ് പോസ്റ്റ്, ഓട്ടമൊബീൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ക്ലബ്, ഇന്റർനാഷനൽ മോട്ടോർ ക്ലബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിട്ടോ  ഓൺലൈനായോ അപേക്ഷിക്കാം. നേരിട്ടാണെങ്കിൽ അര മണിക്കൂറിനകവും ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ 3 മുതൽ 5 വരെയുളള പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനകവും ലൈസൻസ് ലഭിക്കും.

Leave A Comment