രാജീവിന് യാത്രയപ്പ് നൽകി ബഹ്‌റൈൻ തൃശ്ശൂർ കുടുംബം

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • രാജീവിന് യാത്രയപ്പ് നൽകി ബഹ്‌റൈൻ തൃശ്ശൂർ കുടുംബം

രാജീവിന് യാത്രയപ്പ് നൽകി ബഹ്‌റൈൻ തൃശ്ശൂർ കുടുംബം


തൻ്റെ 10 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ബഹ്‌റൈൻ തൃശ്ശൂർ കുടുംബത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനും അംഗവുമായ രാജീവിന് ബി.ടി.കെ കുടുബാഗംങ്ങൾ സ്നേഹോപഹാരം ആൻഡലസ് ഗാർഡനിൽ വച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ കൈമാറി.പരിപാടിയിൽ ബഹ്‌റൈൻ തൃശ്ശൂർ കുടുംബം സ്ഥാപക അംഗംങ്ങളും , എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗംങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് ആശ൦സകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു.നാട്ടിൽ ആയാലും തന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ബി.ടി.കെയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നും രാജിവ് ഉറപ്പ് നൽകി.

Leave A Comment