എൽ.എം.ആർ.എ പുതിയ ലേബർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • എൽ.എം.ആർ.എ പുതിയ ലേബർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു.

എൽ.എം.ആർ.എ പുതിയ ലേബർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു.


ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ബഹ്റൈനിൽ പുതിയ ലേബർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു, പുതിയ രെജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് ഡിസംബർ 04 മുതൽ ആണ് നിലവിൽ വന്നത്.ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റുകൾക്ക് പകരമായി എൽഎംആർഎ നേരത്തെ പുതിയ തൊഴിൽ വിപണി പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികളുടെ നിയമപരമായ നില ശരിയാക്കുന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതി.
സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും , തൊഴിലിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും എൽഎംആർഎ അറിയിച്ചു.. ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്, തൊഴിൽ പെർമിറ്റുകളെ തൊഴിൽപരവും തൊഴിൽപരവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നടപടികൾ.
ബഹ്‌റൈനിൽ താമസിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ് ഉടമകൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുള്ളവർക്കും നിലവിലെ പെർമിറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. രാജ്യത്ത് സന്ദർശക വിസയിൽ വന്നവർക്കും രെജിസ്ട്രഷൻ അർഹതയില്ല.

പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികളോടും അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ആയ   www.lmra.bh  സന്ദർശിക്കാനും രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള യോഗ്യത പരിശോധിക്കാനും എൽ.എം.ആർ.എ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
അപേക്ഷകർ അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അംഗീകൃത രജിസ്ട്രേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നേരിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത നമ്പറിൽ നിന്ന് 33150150 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സന്ദേശമയയ്‌ക്കുകയോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 17103103 എന്ന നമ്പറിൽ കോൾ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ശേഷം പ്രത്യേക തൊഴിലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എൽഎംആർഎ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത തൊഴിലാളികൾക്ക് , പെർമിറ്റിന്റെ വിഭാഗം, തൊഴിലാളിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള തൊഴിൽ, പെർമിറ്റിന്റെ സാധുത, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വിശദാംശങ്ങൾ, പേര്, രജിസ്ട്രേഷൻ കേന്ദ്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്നതാണ്: രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനായി തൊഴിലാളികൾ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ നിശ്ചിത ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും എൽ. എം. ആർ. എ അറിയിച്ചു..

Leave A Comment