“റൂഅ അൽ-മദീന” വികസന പദ്ധതികൾ കിരീടാവകാശി പ്രഖ്യാപിച്ചു; അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാവും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക

  • Home-FINAL
  • GCC
  • Saudi
  • “റൂഅ അൽ-മദീന” വികസന പദ്ധതികൾ കിരീടാവകാശി പ്രഖ്യാപിച്ചു; അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാവും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക

“റൂഅ അൽ-മദീന” വികസന പദ്ധതികൾ കിരീടാവകാശി പ്രഖ്യാപിച്ചു; അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാവും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക


മദീന: കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് റോഅ വികസിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന “റൂഅ അൽ-മദീന” പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊതു പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2030-ഓടെ 30 ദശലക്ഷം തീർഥാടകർക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കിംഗ്ഡം വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ് പദ്ധതിയെന്നും ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു. ആധുനിക ഇസ്‌ലാമിക സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ മദീനയിൽ തീർഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

2030 ഓടെ 47,000 ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാൽ മൊത്തം 1.5 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിലാണ് പദ്ധതി നിർമ്മിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, കൂടാതെ, പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുന്ന ഓപ്പൺ സ്ക്വയറുകൾക്കും ഗ്രീൻ ഏരിയകൾക്കും പുറമെ; പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന്റെ തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളായും ഹരിത ഇടങ്ങളായും 63% അനുവദിക്കും.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം അനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പദ്ധതി; സന്ദർശകർക്കായി 9 ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, ഒരു മെട്രോ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ, സ്വയം ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ട്രാക്ക്, ഭൂഗർഭ പാർക്കിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംയോജിത ഗതാഗത പരിഹാരങ്ങൾ; പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ; ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

ആധുനിക ഇസ്‌ലാമിക സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രമായി മദീനയിൽ തീർഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആധുനിക നഗരാസൂത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ, സമഗ്ര വികസനം, നൂതന സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന നൂതന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ഇത് ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇത് ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുഖവും ക്ഷേമവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു; അങ്ങനെ മദീനയിലെ താമസക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും അനുഭവം സമ്പന്നമാക്കുന്നു, അത് അവർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയുടെ കിഴക്കുള്ള ഹോട്ടൽ ശേഷിയും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

അൽ-മദീന ഹോൾഡിംഗിന്റെ ദർശനങ്ങൾ വിഷൻ 2030 അനുസരിച്ച് ഹജ്ജ്, ഉംറ, വിസിറ്റ് മേഖലയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയും. “റൂഅ അൽ-മദീന” ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്റെ നഗരം സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ അനുഭവം സമ്പന്നമാക്കാനും നഗരത്തിന്റെ സുഗന്ധമുള്ള സാംസ്കാരിക, വാസ്തുവിദ്യാ പൈതൃകം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ, കെട്ടിടങ്ങളുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും രൂപകൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആധുനിക ചിത്രം മദീനയുടെ പൈതൃകം അതിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലും, കൂടാതെ പ്രവചനങ്ങളും ബഹുമാന്യരായ സഹചാരികളുടെ പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഒരു അൽ-മദീന ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്
പൂർണ്ണമായും പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണിത്.

 

Leave A Comment