സഊദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന് ഉസ്ബെകിസ്ഥാന്റെ ഇമാം ബുഖാരി പുരസ്ക്കാരം.

  • Home-FINAL
  • GCC
  • Saudi
  • സഊദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന് ഉസ്ബെകിസ്ഥാന്റെ ഇമാം ബുഖാരി പുരസ്ക്കാരം.

സഊദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന് ഉസ്ബെകിസ്ഥാന്റെ ഇമാം ബുഖാരി പുരസ്ക്കാരം.


സഊദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന് ഉസ്ബെകിസ്ഥാന്റെ ഇമാം ബുഖാരി പുരസ്ക്കാരം. ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ശൗകത് മിർസിയോയേവ് ആണ് സൽമാൻ രാജാവിന് ഉസ്ബെകിസ്ഥാന്റെ ഇമാം ബുഖാരി ഹൈഅസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സമ്മാനിച്ചത്.ഉസ്ബെകിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് Imam Bukhari  പുരസ്ക്കാരം. ഉസ്ബെക് പ്രസിഡന്റ് തന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ ആണ് സഊദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന് ഉസ്ബെകിസ്ഥാന്റെ ഇമാം ബുഖാരി പുരസ്ക്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഉസ്ബെക് പ്രസിഡന്റ് സഊദിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സഊദി സന്ദർശന വേളയിൽ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായി ജിദ്ദയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഉസ്ബെക് പ്രസിഡന്റ് ഉംറ നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

 

Leave A Comment