ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ വിപണിയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കി എൽ എം ആർ എ

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ വിപണിയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കി എൽ എം ആർ എ

ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ വിപണിയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കി എൽ എം ആർ എ


ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ വിപണിയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റിലും, നോർത്തേൺ ഗവർണറേറ്റിലും സംയുക്ത പരിശോധന കാമ്പെയ്‌നുകൾ നടത്തി. നാഷണാലിറ്റി , പാസ്‌പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് അഫയേഴ്‌സ് ഗവർണറേറ്റിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് എന്നിവയുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് മുഹറഖിലും,ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്രൈം ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോറൻസിക് എവിഡൻസിന്റെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് മറ്റു പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്.ബഹ്റൈനിൽ നില നിൽക്കുന്ന തൊഴിൽ, താമസ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും , അവ നിയമനടപടിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.lmra.bh- മുഖേനയോ അതോറിറ്റിയുടെ കോൾ സെന്ററിൽ വിളിച്ചോ നിയമവിരുദ്ധമായ തൊഴിൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Leave A Comment