ബഹ്റൈനിൽ പാലക്കാട് കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി അന്തരിച്ചു.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • ബഹ്റൈനിൽ പാലക്കാട് കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി അന്തരിച്ചു.

ബഹ്റൈനിൽ പാലക്കാട് കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി അന്തരിച്ചു.


മനാമ ഷിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന് അടുത്തുള്ള അൽ ഹാഷ്മി ഗോൾഡ് സ്മിത്തിൽ സ്വർണ്ണപ്പണി ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി (മനോജ്‌ ) 39 വയസ്സ് സൽമാനിയ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ഇന്ന് കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു.അഖിലയാണ് ഭാര്യ മിഘ 10 വയസ്സ് ,വിയാൻ 2വയസ്സ് എന്നിവർ മക്കളാണ് .ബി.കെ.എസ്.എഫ്-ന്റെയും,വിശ്വകല സംസ്ക്കാരിക വേദിയുടെയും, നേതൃത്തത്തിൽ മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

Leave A Comment