അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സഹകരണം ശക്തമാക്കി ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ : ബഹ്റെെൻ വേദിയാകു൦.

  • Home-FINAL
  • GCC
  • Bahrain
  • അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സഹകരണം ശക്തമാക്കി ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ : ബഹ്റെെൻ വേദിയാകു൦.

അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സഹകരണം ശക്തമാക്കി ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ : ബഹ്റെെൻ വേദിയാകു൦.


ബഹ്റെെൻ: ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ ഒരുങ്ങി അറബ് രാജ്യങ്ങൾ. പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകൻ ആണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കും. യോഗത്തിന് ബഹ്റെെൻ ആണ് വേദിയാകുന്നത്. നവംബർ എട്ടിനാണ് യോഗം നടക്കുന്നത്.

ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെ വിജയവും അതുമായി മന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധിയും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യും. എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആണ് യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വളർച്ച അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഈ യോഗത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് സാധിക്കും എന്നാണ് ബഹ്റെെൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യോഗത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബഹ്റെെൻ.അടുത്ത വർഷം തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബഹ്റെെൻ
ഇത് വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആണ് ബഹ്റെെൻ.

2019ൽ ആണ് അറബ് ബഹിരാകാശ സഹകരണസംഘം അറബ് രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്. അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത്. യുഎഇയ്ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായാണ് ബഹിരാകാശ സഹകരണസംഘം യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംഘത്തിലുളള മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. അൽജീരിയ, സൗദി, ഒമാൻ, സുഡാൻ, മൊറോക്കോ, ജോർദാൻ, ഇറാഖ്, മൌറിറ്റേനിയ, കുവെെറ്റ്, ലബനൻ, ഈജിപ്ത് എന്നിവരാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ.

Leave A Comment