ബഹ്റൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയം റാസ് ഹയ്യാനിലെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • ബഹ്റൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയം റാസ് ഹയ്യാനിലെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും

ബഹ്റൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയം റാസ് ഹയ്യാനിലെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും


നാഷണൽ ആക്ഷൻ ചാർട്ടറിന്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബഹ്റൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയം റാസ് ഹയ്യാനിലെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും.ഫെബ്രുവരി 14 നും 18 നും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 04:00 മണി മുതൽ രാത്രി 10:00 വരെ പ്രവർത്തിക്കും. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും ഈ വർഷത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവതരിപ്പിക്കും. നാടോടി ബാൻഡുകളുടെ സംഗീത പരിപാടികൾ, മാർക്കറ്റ്, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ചരിത്രപരമായ പ്രദർശനങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള വിനോദ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.ബഹ്റൈൻ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പൈതൃക ഗ്രാമത്തിന്റെയും നഗര മാതൃകകളും സന്ദർശകൾക്കായി ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരുക്കും.

Leave A Comment