പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം; വിമാനയാത്രാ ചെലവ് കുറക്കാൻ ഇടപെടൽ നടത്താൻ 15 കോടിയുടെ കോർപസ് ഫണ്ട്

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം; വിമാനയാത്രാ ചെലവ് കുറക്കാൻ ഇടപെടൽ നടത്താൻ 15 കോടിയുടെ കോർപസ് ഫണ്ട്

പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം; വിമാനയാത്രാ ചെലവ് കുറക്കാൻ ഇടപെടൽ നടത്താൻ 15 കോടിയുടെ കോർപസ് ഫണ്ട്


തിരുവനന്തപുരം: ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളുടെ ചെലവ് യാത്രക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നിലനിർത്താനും തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ 15 കോടി രൂപയുടെ കോർപസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിമാനത്താവളം ഇതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ താല്പര്യപെട്ടാൽ ഈ ഫണ്ട് ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റിങ് ഫണ്ട് ആയി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിമാനങ്ങൾ ചാർട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കുറഞ്ഞ ക്വട്ടേഷനുകൾ എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് സുതാര്യമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ വാങ്ങുമെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Leave A Comment