മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം ബാഡ്മിന്റൻ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം ബാഡ്മിന്റൻ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു

മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം ബാഡ്മിന്റൻ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു


ഇന്ത്യൻ ടാലാന്റ് അക്കാദമിയും ആയി ചേർന്ന് മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം ബുസൈതീൻ ക്ലബിൽ ബാഡ്മിന്റൺ പരിശീലനം തുടങ്ങി.6 കോർട്ടുകളോട് കൂടിയ വിപുലമായ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു എന്ന് മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം ആക്റ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അനസ് റഹീമും ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് അക്കാദമി ഡയറക്ടർ ലതീഷ് ഭരതനും അറിയിച്ചു,എല്ലാ ദിവസവും രാവിലേ 5 മുതൽ രാവിലേ 8 വരെയും വൈകിട്ട് 7 മുതൽ രാത്രി 11 വരെയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലേ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയും കോർട്ട് ലഭ്യമാണ്.
പരിശീലനത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 32046255.

Leave A Comment